Välkommen till Återbruka.se • Bankeryd/Jönköping • Tel. 0709-16 20 01

Elskåp med säkringar

Elskåp med några automatsäkringar samt huvudbrytare.

Bredd: 375 mm. Höjd: 450 mm. Tjocklek:180 mm.

Taggar:

Pris: 400 kr. kronor (320 kr. kr exkl. moms)