Elskåp med säkringar

Elskåp, Eldon med huvudströmbrytare. Skåp med 9 säkringar samt ett 3-fasuttag. Bredd: 220 mm. Höjd: 500 mm.

Pris inkl. moms: 500 kr.
Pris exkl. moms: 400 kr.

Publicerat den
Kategoriserat som ÖvrigtMärkt