Elskåp med säkringar

Elskåp med några automatsäkringar samt huvudbrytare. Bredd: 375 mm. Höjd: 450 mm. Tjocklek:180 mm.

Publicerat den
Kategoriserat som ÖvrigtMärkt