Hoppa till huvudinnehåll
mäta

Återbruka arbetsmiljö och risk

Generell Arbetsmiljöplan med riskbedömning 

ALLÄMANNA ORDNING - OCH SKYDDSREGLER 
 

På arbetsplatser arbetar vi med krav på rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Det uppnås med riktigt materialstyrning och rena arbetsplatser med god ordning. Vi är tydliga med att varje underentreprenör håller rent på eget arbetsställe och dagligen städar efter sig.

Om samordningsansvarig/Bas U anser att renhållningen är bristande och utgör en säkerhetsrisk kommer entreprenören debiteras kostnaden för extra genomförd städning. Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material tas bort från arbetsstället och placeras på anvisad plats.

Sortering kommer att tillämpas vid de arbetsplatser där det är möjligt.
Genom att hjälpas åt med detta får vi en bra trivsel, rätt kvalitet och god arbetsmiljö.
Stor hänsyn skall tas/visas till beställare, boende, personal och ev. pågående verksamhet.

SÄKERHETSREGLER
Belysning ska vara lågenergilampor inomhus.
Värmefläktar ska placeras fritt och övervakas så att inte dammlager bildas och att saker inte står för nära.

Vid håltagning och sågning i golv, väggar mm ska pumpspruta med vatten finnas och ev. förduscha innan samt att brandsläckare finns på plats.
2st brandsläckare ska finnas på varje plan i närheten av trapphus övreplan, vid entréer på markplan.

Laddare till batterier får endast laddas under arbetstid, avstängda övrig tid.

RIVNING
Kontroll av förekomst av asbest kontrolleras av anlitad, certifierad sanering/ rivningsentreprenör vid behov.
Andningsskydd samt personlig skyddsutrustning skall användas vid dammiga arbeten.

Förutom lagar, föreskrifter och avtal gäller följande ordnings- och skyddsregler för denna arbetsplats.