Hoppa till huvudinnehåll
Regler

Allmänna ordnings och skyddsregler

Allmänna ordnings och skyddsregler

Förbandsutrustning: 
Finns i arbetsbod eller servicebil

Skyddsutrustning: 

Skyddsskor skall användas på arbetsplatsen. Annan skyddsutrustning skall bäras då arbetena kräver det.

Renhållning: 
Avfall sorteras i avsedda behållare av respektive entreprenör. 


Heta arbeten: 

Heta arbeten får endast utföras av person med behörighet för detta.

Lyftanordningsställningar: 
Alla lyftanordningar och ställningar skall vara besiktigade och godkända.

Transporter: 
 
Lastning/lossning får endast ske under arbetstid.

Öppningar och schakt: 
Öppningar och schakt skall förses med räcken eller säker övertäckning. Brister skall omgående rapporteras.

Skyddsanordningar: 
Tillfällig nedtagning av räcken, skydds- och säkerhetsutrustning får endast ske efter samråd med arbetsledning. Skydds- och säkerhetsutrustning skall återställas utan dröjsmål.

Brandskydd: 
Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatsen

Information: 
Samtliga på arbetsplatsen skall ta del av denna arbetsmiljöplan. Rökning får endast ske på särskilt anvisad plats. Ej i arbetsbod/kontorsbodar.
Alla ska kunna legitimera sig.

Rökning: 
Rökning får endast ske på särskilt anvisad plats. Ej i arbetsbod/kontorsbodar.


Namnbrickor: 
Alla ska kunna legitimera sig.

Skyddsrond:
Skyddsrond görs vid behov.

Deltagare i skyddsrond: Håkan Jarl. Kallar övriga entreprenörer vid behov.

Krisberedskap:
• Förbandsutrustning finns i arbetsbod/platskontor samt i arbetsbilarna.
• Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatserna samt i arbetsbilarna. 
• Anhöriglista finns upprättad och tillgänglig i bilpärmar.
• All vår personal är utbildad i HLR och Krisberedskap.