Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

People

Vi hjälper dig med hållbart återbruk

Vill du riva eller bygga på ett mer hållbart sätt? Vi hjälper dig att återbruka, oavsett om du ska avveckla en befintlig byggnad eller söker material till ett nytt projekt. Våra tjänster innefattar bedömning av hur stor andel av en byggnad som kan återbrukas, rivning, omhändertagande av material, bedömning av kvalitet och försäljning. 

 

Återbruksbanken

I vår Återbruksbank kan företag, kommuner, arkitekter och privatpersoner köpa återbrukat material. Vårt erbjudande varierar utifrån de projekt vi arbetar med, men vårt generella utbud består av hela eller delar av fastigheter, möbler, badrumsinredning, fönster och elektronik. Kontakta oss för mer information om vad som finns tillgängligt just nu.

Med Återbruksbanken samarbetar vi med kommuner, rivningsbolag, byggbolag och arkitekter i Sverige och Europa. Vårt mål är att öka kännedomen om hur återbruk kan användas som ett alternativ till nyproduktion, ta vara på befintligt byggmaterial och öka graden av återbrukat material i byggprojekt. Ju tidigare vi kommer in i ett projekterings- eller rivningsarbete, desto bättre. Vi hjälper också till att förmedla material mellan projekt, för att återbruka så effektivt som möjligt.

 

Vår vision

Vår vision är att göra återbruk till det självklara valet i alla delar av en byggnads livscykel. Vi erbjuder inte bara en plats att donera och köpa återbruksbara föremål, utan strävar också efter att utbilda samhället och de aktörer som verkar inom branschen, om vikten av att minska nykonsumtionen och på så sätt värna miljön.