Hoppa till huvudinnehåll
arbetsmiljö

Återbruka arbetsmiljöplan

Återbruka arbetsmiljöplan

1. Allmänt
- Samtliga entreprenörer är skyldiga att följa gällande arbetsmiljöföreskrifter, skyddsregler samt de avtal m.m. som speciellt utfärdas för arbetsobjektet i fråga.
- Rökförbud råder på verksamhetens område.
- Fikarum och WC för Entreprenörer hänvisas av Totalentreprenören.
- Hörselskydd med inbyggd radio/spelare får användas endast om de är försedda med medhörning.

2. Alla 
Som arbetar här skall tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö på arbetsstället. Samtliga skall medverka så att det blir ordning och trivsamt på arbetsplatsen.

3. Sekretess
För Entreprenörer som besöker och arbetar på arbetsområdet råder tystnadsplikt och sekretess.

4. Alkohol och Droger
Det råder absolut alkohol och drogförbud på arbetsplatsen!

5. Personlig skyddsutrustning
Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive arbetsgivare/entreprenör för sina anställda. Ansvaret att den personliga skyddsutrustningen används åligger respektive arbetsgivare. Skyddsskor med hetta och spiktrampskydd är obligatoriskt inom arbetsområdet. Representanter för beställare och entreprenörer som tillfälligt besöker arbetsområdet tex i samband med byggmöte eller skyddsrond tillåts bära vanliga skor på egen risk. När det behövs skall Skyddshjälm, andningsskydd, hörselskydd, handskar, livlina mm användas. Skyddshjälm skall ALLTID användas vid arbete på och under ställning.

6. Skyddsanordningar
Du skall själv kontrollera att det finns skyddsanordningar och ev. avspärrningar innan Du påbörjar ditt arbete. Om sådana saknas är du skyldig att säga till arbetsledningen innan arbetet påbörjas.
Exempel på skyddsanordningar är skyddsräcke och olika typer av maskinskydd.

Om Du måste ta bort en skyddsanordning för att utföra ett arbete är Du personligen ansvarig för att det sätts tillbaka.

7. Elsäkerhet
Det är ej tillåtet
- Att göra ingrepp i den tillfälliga el utrustningen. - Att använda defekt utrustning. 
Det är tillåtet
-Att byta proppsäkring och glödlampor.
Häng alltid upp eller skydda elkablar!

- Att göra ingrepp i den tillfälliga el utrustningen. - Att använda defekt utrustning. 
Det är tillåtet
-Att byta proppsäkring och glödlampor.

8. Maskiner och lyftanordningar som är besiktnings pliktiga
Besiktningsintyg skall uppvisas för samordningsansvarig innan arbete får påbörjas. Koppling av last får Du endast göra om Du har blivit instruerad.

9. Bullrandeverksamhet
Arbete som medför hörselskadligt buller skall om det är möjligt utföras utomhus eller avskärmad plats.

10. Så kallade ”Heta arbeten” är arbete som medför brandrisk eller brännskada på material, t ex svetsning, lödning, skärning, kapning/slipning med vinkelslip.
Innan Du påbörjar ”Heta arbeten” måste Du ha tillstånd (svetstillstånd) från Ditt företags brandskyddsansvarig. Du skall ha genomgått kurs i ”Heta arbeten” och alltid ha med dig brandsläckare när sådana arbeten utförs.

11. Brandskydd
Minst 2 st Brandsläckare skall finnas på varje arbetsställe eller i anslutning till arbetsstället.

12. Farliga ämnen
Varuinformationsblad skall finnas över alla farliga ämnen som hanteras på denna arbetsplats. Respektive entreprenör ansvarar för att varuinformationsblad tas fram. De skall förvaras i projektpärmen under punkten RISKAHANTERING mm flik märkt ”Varuinformationsblad”.
I varuinformationsbladet finns uppgifter om vad produkten innehåller och hur Du skall skydda dig mot den.

13. Transportvägar och tillträdesleder
Du får inte blockera en transportled.
Använd de tillträdesleder, trappor, hissar och landgångar som är byggda för Din skull. Stege skall inte användas som tillträdesled utan endast till korta, tillfälliga arbeten.

14. Renhållning – RENT BYGGE och Återbruk!
Varje yrkesgrupp skall DAGLIGEN ta hand om sina sopor och överblivet material och lägga det i källsorteringskärlen eller på anvisad plats. Detta gäller inom hela arbetsområdet, både ute och inne.

15. Olycksfall
Om Du råkar ut för någon olycka måste Du anmäla detta till din arbetsledare snarast. Arbetsledaren skall skriva och skicka en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan

16.Arbete med särskild risk

Se RISK/HANDLINGSPLAN i Projektpärm Allmänna ordnings och skyddsregler